TUARASCÁIL maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle lena mbunaítear an clár sonrach lena gcuirtear Fís Eorpach chun feidhme - an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (08550/2019 - C9-0167/2020 - 2018/0225(CNS)) An Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh Rapóirtéir: Christian Ehler