Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 lutego 2006 r.$