Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tieni Awla) tas-16 ta' Frar 2006.