Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 16. veebruar 2006.