A Bizottság (EU) 2017/698 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. február 3.) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )$