Návrh rozhodnutie Rady týkajúce sa uzavretia dohody zameranej na obnovenie Dohody v oblasti vedeckej a technickej spolupráce medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie