Întrebare scrisă E-6738/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Distribuţia procentuală a mijloacelor de furnizare a internetului