Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.10100 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/NBS Group) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 48/02