Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2012/285/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 377/2012, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 458/2012, mis käsitlevad teatavaid Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid