Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1744 ón gComhairle an 20 Samhain 2020 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (AE) 2019/796 a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne cibirionsaithe lena mbagraítear ar an Aontas nó ar a Bhallstáit