2005 m. lapkričio 18 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) nutartis.