VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verenigd Koninkrijk Verslag opgesteld in overeenstemming met artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie