IZVJEŠĆE KOMISIJE Ujedinjena Kraljevina Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije