Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9607 – ENGIE/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)2019/C 405/09