ARVAMUS Esitaja: eelarvekomisjon Saaja: kalanduskomisjon mis käsitleb nõukogu otsust Euroopa Liidu ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2018-2024) sõlmimise kohta (COM(2018)503 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) Arvamuse koostaja: Heidi Hautala