Mål C-13/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanien) den 9 januari 2019 — Ibercaja Banco, S.A. mot TJ och UK