Дело C-13/19: Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Zaragoza (Испания), постъпило на 9 януари 2019 г. — Ibercaja Banco, S.A./TJ и UK