MOLADH ar an togra le haghaidh dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus rialtas Dhaon-Phoblacht na Síne i dtaca le comhar maidir le tásca geografacha agus i dtaca lena gcosaint (8359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)) An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta Rapóirtéir: Iuliu Winkler