Kohtuasi C-206/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) 15. mail 2020 – VA versus Ruse piirkonnaprokuratuuri prokurör, Bulgaaria