Zadeva T-587/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 10. julija 2012 – Interspeed proti Komisiji (Nepogodbena odgovornost — Zunanji odnosi — Javni razpis EAR glede izvedbe del na mejnem prehodu Preševo (Srbija), financiranja teh del in drugih povezanih ukrepov — Neobstoj vzročne zveze)