A Bizottság (EU) 2018/1101 végrehajtási rendelete (2018. augusztus 3.) a harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelemről szóló 2271/96/EK tanácsi rendelet 5. cikke második bekezdésének alkalmazására vonatkozó kritériumok megállapításáról