Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2238 z dne 22. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1809 o nekaterih zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (Uradni list Evropske unije L 436 z dne 28. decembra 2020)