2013/441/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 20. augusts ), ar ko nosaka datumu, kurā vīzu informācijas sistēma (VIS) sāk darbību astotajā reģionā