A Bizottság (EU) 2020/1432 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. július 14.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az információs és kommunikációs technológiák használata tárgykörben a 2021-es referenciaévre vonatkozó változók száma és megnevezése meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)