Priporočilo Komisije (EU) 2018/2050 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene prikaza in ocene iz točke (c) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8598) (Besedilo velja za EGP.)