Zadeva T-442/19: Tožba, vložena 1. julija 2019 – Carollo/Parlament