Kohtuasi C-405/17 P: Krassimira Georgieva 4. juulil 2017 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 24. aprilli 2017. aasta otsuse peale kohtuasjas T-814/16: Krassimira Georgieva Mladenova versus Euroopa Parlament