DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist