Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 84, 2011