Писмен въпрос E-008255/11 Sonia Alfano (ALDE) до Комисията. Ерозия и унищожаване на плажа в Дезузино (провинция Калтанисета) като част от „Натура 2000“