Addendum do ogłoszenia o konkursie otwartym: EPSO/AD/380/19 – Administratorzy (AD 7/AD 9) w dziedzinie współpracy międzynarodowej i zarządzania pomocą dla państw trzecich (Dz.U. C 409 A z 5.12.2019)