Tillæg til meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve — EPSO/AD/380/19 — Administratorer (AD 7/AD 9) inden for internationalt samarbejde og forvaltning af bistand til tredjelande — (EUT C 409 A af 5.12.2019)