Dodatek k oznámení o otevřeném výběrovém řízení – EPSO/AD/380/19 – Administrátoři (AD 7/AD 9) spolupráce v oboru mezinárodní a řízení pomoci zemím mimo EU (Úř. věst. C 409 A, 5.12.2019)