Zalecenie Rady z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie krajowego programu reform Zjednoczonego Królestwa z 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo programu konwergencji na 2014 r.