Skriftlig fråga E-0370/05 från Werner Langen (PPE-DE) till rådet. Det stora internationella astronomiska forskningsprojektet ALMA och Europas industripolitiska intressen