JELENTÉS a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II.) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) Gazdasági és Monetáris Bizottság Előadó: Othmar Karas, Pervenche Berès