Писмен въпрос E-006265/11 John Stuart Agnew (EFD) до Комисията. Законност на забраната на мармайта