Byla C-419/17 P: 2019 m. sausio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Deza, a.s. / Europos cheminių medžiagų agentūra, Danijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Švedijos Karalystė, Norvegijos karalystė (Apeliacinis skundas — Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentas) — XIV priedas — Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašo sudarymas — Įtraukimas į nustatytų cheminių medžiagų sąrašą, kuriame esančios medžiagos galiausiai bus įtrauktos į XIV priedą — Įrašo apie cheminės medžiagos bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) įtraukimą atnaujinimas — Klaidos aiškinant ir taikant REACH reglamentą ir teisinio saugumo principą — Faktinių aplinkybių ir įrodymų iškraipymas — Kontrolės apimtis)