Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 april 2019 om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))