Írásbeli kérdés E-2503/07 előterjesztette: David Hammerstein (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A nagyfeszültségű vezetékek káros hatása Mojácar-Almeríában