2019 m. rugsėjo 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2019/1576, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2013/798/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Centrinės Afrikos Respublikai