Értesítés a 2014/25/EU irányelv 35. cikke alapján benyújtott kérelemről – Közszolgáltató ajánlatkérő által benyújtott kérelem