Meddelelse vedrørende en anmodning i medfør af artikel 35 i direktiv 2014/25/EU — Anmodning indgivet af en ordregivende enhed