Oznámení o žádosti podle článku 35 směrnice 2014/25/EU – Žádost podaná zadavatelem