Zadeva C-532/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 19. decembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – GN, ki jo zastopa zakoniti zastopnik HM/ZU, kot stečajnemu upravitelju družbe Niki Luftfahrt GmbH (Predhodno odločanje – Letalski prevoz – Montrealska konvencija – Člen 17(1) – Odgovornost letalskih prevoznikov v primeru nesreče – Pojem „nesreča“ – Letalo med letom – Prevrnitev lončka s kavo, ki je bil postavljen na mizico sedeža – Telesne poškodbe, ki jih je utrpel potnik)