Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, które ma być zajęte w imieniu Unii w Komitecie CETA ds. Zrównoważonego Rozwoju, utworzonego na mocy kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w związku z przyjęciem wykazów osób chętnych do pełnienia funkcji członków zespołów ekspertów na podstawie rozdziałów 23 i 24 umowy