Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi IEPS prekybos ir darnaus vystymosi komitete, įsteigtame Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu, sudarant ekspertų grupės nariais norinčių būti asmenų sąrašus pagal Susitarimo 23 ir 24 skyrius