Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Odboru za trgovinu i održivi razvoj CETA-e osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, o utvrđivanju popisâ osoba koje su voljne biti članovi odbora iz poglavlja 23. i poglavlja 24. Sporazuma