Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Handel og Bæredygtig Udvikling, der er nedsat i medfør af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side, angående opstilling af lister over personer, som er villige til at fungere som panelmedlemmer i henhold til aftalens kapitel 23 og kapitel 24