C-123/15. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Max-Heinz Feilen kontra Finanzamt Fulda (Előzetes döntéshozatal — Adózás — A tőke szabad mozgása — Öröklési illeték — Olyan tagállami szabályozás, amely öröklési illetékkedvezményt ír elő azon hagyaték esetén, amely olyan vagyont tartalmaz, amely korábban e tagállamban ilyen illeték beszedésével járó öröklés tárgyát képezte — Korlátozás — Igazolás — Az adórendszer koherenciája)